خدمات قابل ارایه شرکت مستقل اندیشان محاسب ساعی

خدمات قابل ارایه شرکت مستقل اندیشان محاسب ساعی

حسابداری مالی و مالیاتی

تحریر دفاتر قانونی اداره مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

و...

مستقل اندیشان محاسب ساعی

امروزه سیاست کلی و جامع خیل عظیمی از شرکتهای بزرگ و فعال، بحث برون سپاری پروژه های مالی و مالیاتی میباشد، چرا که با عملیاتی شدن و سپردن مسائل و موارد مالیاتی به پیمانکارهای مالی و مالیاتی مبلغ قابل توجهی از هزینه های شرکت در جهت مسائل مالی کاهش یافته و به دست افراد کارشناس سپرده خواهد شد تا شرکت ها بتوانند در زمان مناسب و با هزینه مناسب کلیه گزارشات مالیاتی را به صورت متمرکز از یک موسسه و مجموعه واحد دریافت و در اختیار استفاده کنندگان برون سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و بانکها قرار دهند و شرکت تنها با داشتن یک مدیر مالی و چند کادر مالی مجرب میتواند به تحلیل گزارشات درون سازمانی بپردازد و هم از نظر وقت و هزینه هیچگونه مشکلی برای شرکت ایجاد نخواهد شد. شرکت مستقل اندیشان ساعی همواره به شرکت های فعال طرف قرار داد خود، اطمینان خاطر از طی شدن اصولی مراحل مالی سازمانشان را داده است.

مستقل اندیشان محاسب ساعی

شرکت حسابداری ما


حسابداری مالی

حسابداری مالیاتی

تحریر دفاتر قانونی اداره مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم گزارش مالیات بر ارزش افزوده (جرائم)

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی (معاملات)

حسابداری پیمانکاری

حسابداری مشاغل

مشاوره خدمات مالی

مشاور قوانین مالیاتی

حذف جرایم با ارائه راهکارهای قانونی

دفاع مالیاتی

تهیه لوایح مالیاتی

شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی

مشاوره قوانین